Měsíční kameny

Staří Inkové znali a vysoce cenili drahé kameny, kterými je země hojně obdařila. Věřili, že drahokamy jsou ochránci lidských životů a zároveň zázračnými léky. Talismany z drahých kamenů nosili odpradávna Peršané a Arabové. Židé si osvojili vědomosti o drahokamech za babylónského vyhnanství a v Egyptě. Od nich vlastně pochází používání tzv. měsíčních kamenů. Je to zvyk velice strarý a jeho původ  je třeba hledat ve dvanácti kamenech roucha židovského velekněze. Dokladem je sama bible, v jejíž druhé knize Mojžíšově je přesně popsán zlatý Aaronův štít ( chošen), který nosil židovský velekněz na prsou. Tento štít byl osázen 12 drahými kameny : karneolem, olivínem, smaragdem, rubínem, lazuritem, onyxem, safírem, achátem, křišťálem, topazem, berylem, a jaspisem.
U Židů oněch dvanáct kamenů původně symbolicky označovalo dvanáct kmenů izraelských, které se spojili v jeden celek. Třikrát do roka, kdy velekněz židovský vkročil do nejsvětějšího stánku velechrámu, se zdobil diamantem, již tehdy oceňovaným jako nejvzácnější ze všech drahokamů. Když po rozboření jeruzalémského velechrámu římským vojskem (v roce 63 př.n.l.) ztratil úřad velekněze značně na svém vlivu a moci, nezanikla víra ve zvláštní moc Aaronova štítu a jeho drahých kamenů. Sám Karel Veliký dal si prý vložit do své koruny jeho napodobeninu.
Časem se do historie o dvanácti Aaronových kamenech připletli i hvězdáři. Již ve středověku jim přisuzovali dvanáct znamení zvěrokruhu. Křesťanský středověk nahradil tento vztah spojením s dvanácti apoštoly a později s dvanácti měsíci v roce. Tak vznikla pověra o měsíčních kamenech.
V každém měsíci se nosil jiný kámen podle pořadí. Často se prostě nosilo také všech dvanáct drahokamů najednou, aby se majitel nezmýlil a úspěch měl zaručen celý rok.
Měsíční kameny se nosily jako amulety na těle majitele. Věřilo se, že kouzelná i léčivá moc kamenů je závislá na roční době. Postupem času se vyvinula celá skupina kombinací. Jednu z nich zde uvádíme :

 

astrologický
hieroglyf
název
znamení
měsíc narození šťastná
léta
šťastný kámen povaha šťastný
den
planeta
Kozoroh 21.prosince - 20.ledna 16-33 Ametyst
Obsidian
melancholická sobota Saturn
Vodnář 21.ledna - 20.února 21-26
40-45
Jaspis
Obsidian
sanguinická sobota Saturn
Ryby 21.února - 20.března 22-47 Safír flegmatická pátek Jupiter
Skopec 21.března - 20.dubna 15-18
30-38
Chalcedon
Rubín
cholerická čtvrtek Mars
Býk 21.dubna - 20.května 27-28
31-45
Smaragd melancholická středa Venuše
Blíženci 21.května - 20.června 29-38
52-54
Sardonyx sanguinická úterý Merkur
Rak 21.června - 20.července 22-26
31-42
Karneol
Diamant
flegmatická pondělí Měsíc
Lev 21.července - 20.srpna 19-26
49-53
Chrysolit
Karbunkul
cholerická neděle Slunce
Panna 21.srpna - 20.září 21-27
60-64
Beryl
Sardonyx
melancholická úterý Merkur
Váhy 21.září - 20.října 30-37 Topaz
Smaragd
sanguinická středa Venuše
Štír 21.říjen - 20.listopad 17-19
23-35
Chrysopras
Rubín
flegmatická čtvrtek Mars
Střelec 21.listopad - 20.prosinec 20-23
37-40
Hyacint
Safír
cholerická pátek Jupiter