Kameny a pověry

Tak jako posloucháme někdy rádi pohádky, tak musíme našim předkům přiznat a ponechat jejich pověry. Žili s nimi a věřili jim. Existuje bezpočet mýtů a legend spojovaných s drahokamy. Některé vyprávějí o prokletých kamenech, o kamenech se speciálními léčivými účinky, jiné které chrání nebo přinášejí štěstí.
Víra v léčebné vlastnosti drahých kamenů má velmi dlouhou historii, jak o tom svědčí šamanské obřady u starobylých kmenů. Léčitelé používající drahých kamenů k léčení dnes věří, že každý drahý kámen má moc ovlivnit zdraví, je-li správně umístěn na příslušné části těla. Předpokládají, že světlo odražené od kamenů umístěných na životně důležitých nervových zakončeních je absorbováno tělem a dodává mu léčebnou schopnost.
Podle všech možných i nemožných pranostik byly v minulosti jednotlivým kamenům přičítány tyto kouzelné vlastnosti.

achát 
prý prodlužuje majiteli život, je talismanem umělců, získává přízeň lidí, zahání žízeň, vede k dosažení úspěchů. Acháty činí muže pro ženy přitažlivými. Prý usnadňoval i porody. Mechový achát zaručoval dobrou úrodu na polích. Chránil proti zlodějům, proti uhranutí. Nelze se proto divit jeho značné oblibě od starověku dodnes. Babylóňané jej přisoudili jako šťastný měsíční kámen zrozencům ve znamení Býka, středověká astrologie Býku, Blížencům a Kozorohu.

akvamarín
chrání podle pověr před nepřáteli a je oblíbeným kamenem námořníků. Přináší pevná přátelství, vede k přemýšlivosti a pomáhá k výřečnosti.
V Byzantské říši jej astrologové přiřkli zrozencům ve znamení Ryb, ve středověku náležel znamení Vah.

alexandrid
mění barvu podle osvětlení, v denním světle je sytě zelený, při umělém osvětlení má temně fialovou barvu. V pověrách je symbolem života a jeho šťastných proměn. Byl přisouzen lidem ve znamení Blíženců. 
 
ametyst
pochází z řeckého slova amethystos = neopojivý, - chrání prý před opilstvím a otrávením. Středověk byl přesvědčen o jeho příznivém působení na rozum, obchod, odvahu, velkorysost, zdraví a věrnost. Ještě dnes lidé věří, ze jim může přinášet štěstí. Astrologové jej přisoudili znamení Skopce ( Babylóňané ) nebo Kozoroha ( Řekové ).

beryl
odedávna byl používán jako amulet léčivý i ochranný. Starověk věřil, že beryl poskytuje zdraví, veselost, bohatství a štěstí. Pohanští kněží se jím zdobili, když chtěli věštit. Ve středověku byl nepostradatelnou pomůckou alchymistů. Přisuzovalo se mu také, že léčí játra, oči i žloutenku. Astrologové jej přisoudili zrozeným ve znamení Blíženců (podle Babyóňanů) a Lva (podle Řeků).

diamant
podle Lapidáře ,,.. kdo jej nosí, nebojí se nepřátel, ani zvířat lítých ani milného bojování". Ve starověku byli přesvědčeni, že překonává těžkosti, chrání před jedy a léčí otravy. Činí majitele bohatým. Podle horoskopů patří ke znamení Vah (Babylóňané), či Raka (Řekové)nebo Skopce (Byzantinci).

granát
činí prý svého nositele veselým, chrání ho před zlými sny i falešnými přáteli. U nás se věřilo, že chrání před uhranutím, a snad proto naše prababičky nosily tak často šňůry českých granátů na krku, někde dokonce byla taková granátová šňůra součástí kroje. Astrologové jej přisoudili lidem zrozeným ve znamení Lva (Řekové) nebo Kozoroha (Byzantinci,středověk).

heliotrop
má stejné vlastnosti jako jaspis. Zaručuje prý majiteli dlouhý život a stálé zdraví. Astrologové jej připsali Skopci.

hyacint
červenohnědá nebo až oranžová odrůda zirkonu chrání prý svého majitele před nakažlivými chorobami.Tvrdil to již Aristoteles. Také prý poskytuje ochranu proti zlým duchům a snům. Podněcuje chuť k jídlu, usnadňuje trávení.

chalcedon
zaručuje prý úspěch při soudních procesech, posiluje tělo, léčí horečku a křeče. Zapuzuje starosti a ponechává jen sladké starosti lásky. Snad poskytuje i dar výmluvnosti. Egypťané jej přisoudili znamení Skopce, ve středověku náležel Blížencům.

chrysopras
prý ostří zrak , mírní bolesti, je kamenem úspěchu i naděje, dokonce prý pomáhal uvězněným ze žaláře. Astrologové Egypta jej přiřkli Štíru, ve středověku patřil znamení Střelce jaspis  -

jaspis  
se doporučoval na podporu chuti k jídlu, jako prostředek k zastavení nejrůznějších krvácení, na léčení ženských nemocí. Lehce prý přenáší přes zklamání v lásce. Nejsilněji prý působily červeně zbarvené jaspisy, zelené už méně. Babylóňané pokládali jaspis za měsíční kámen zrozenců ve znamení Panny, Egypťané Vodnáře, v Byzanci jej přiřadili Rybám a středověk jej přisoudil buď Rybám, nebo Raku.

karneol 
byl odedávna pokládán za kámen krve. Zastavuje krvácení, snižuje horečku, tiší rozbouřenou krev a svého nositele činí klidným. Dodává prý také zmužilost, vzbuzuje lásku a sympatie. Arabové věří, že sám Mohamed jej prohlásil za léčivý kámen. Egypťané  připsali karneol Raku, středověk Skopci, Lvu či Raku.

korund
obyčejný smirek prý léčí závrati a zabraňuje těhotenství. Drahý rubín chránil věřící před úklady ďábla a byl jim ochranou proti moru. Pouhý jeho dotek zastavil prý všechno krvácení. Takový účinek přisuzovali ostatně všem červeným kamenům, jak již víme. Safír zaručoval nesmrtelnost. Byly to snad podle jejich víry zkamenělé kapky nápoje popíjeného nesmrtelnými bohy. Přináší prý dobré myšlenky a bohatství. Byl to také oblíbený kámen starověkých vládců. Rubín přisoudili Babylóňané lidem narozeným ve znamení Lva, Řekové Štíra, Byzantinci Raka a starověcí astrologové Střelci. Safír v Babylóně náležel znamení Vodnáře, Řekové jej přiřkli Střelci, Byzantinci Panně a středověcí astrologové Skopci. 
 
krevel
ve starém Řecku byl znám jako haimostates, tj. zastavovač krve, proto byl talismanem proti krvácení. Tiší prý krev i hněv. Ve středověku byl připisován zrozencům ve znamení Vodnáře.

křišťál
byl lékem proti vnitřním nemocem, zejména srdce. Obecně byl používán proti žízni vkládáním pod jazyk. Křišťálové koule byly amuletem snad proti všemu, dokonce prý měli i léčebnou moc u dobytka. Vzpomeňte zde na věštírny či kouzelníky. Křišťálová koule je jejich nezbytnou rekvizitou. Tento kámen prý také chránil čistotu duše a přinášel radost. Astrologové jej přisoudili znamení Kozorožce.

lazurit
léčil prý nespavost, nemoce žlučníku, horečky, melancholii a zapuzoval od nositele neštěstí.

magnetit 
jen málo se brousí jako drahý kámen, v pověrách byl však pro své magnetické vlastnosti považován za sídlo živého ducha. Přitahuje však prý blesky a nemá se proto nosit stále u sebe. Nositele prý postihuje těžkými sny. Raději se mu tedy vyhnout. Na druhé straně prý účinně pomáhá při zastavení krvácení a proti uhranutí.

malachit
ve starém Římě byl vkládán do kolébek jako prostředek k ochraně dětí.

olivín
chrání prý svého majitele před smůlou a neštěstím. Za nocí prý bezpečně zahání "těžkou můru." Nosili ho jako znamenitý lék proti zimnici a neduhům srdce. Jako měsíční kámen jej Babylóňané přisoudili znamení Ryb, Egypťané a Byzantinci Lvu a středověcí astrologové Panně.

onyx
je prý protichůdně působícím kamenem. Na jedné straně byl pokládán za kámen neštěstí působící i zlé sny, na straně druhé zvětšuje snad důstojnost, vede k smělým činům a zvyšuje zisky. Ve středověku byl připsán Raku a Lvu.

opál
byl velmi oblíben ve starověku i středověku a věřilo se, že přináší štěstí. Dokonce se věřilo, že dělá majitele neviditelným a Římané v něm viděli zhmotnělou důstojnost a moc. V novověku se naopak stal kamenem neštěstí. Východní národy považují opál za posvátný kámen, ve kterém sídlí duch pravdy. Babylónští astrologové jej přisoudili lidem zrozeným ve znamení Kozorožce, Byzantinci znamení Vah.

pyrit
léčí prý jaterní choroby. V Indii byl používán jako ochrana proti útokům aligátorů.

sardonyx
zajišťuje prý šťastný život v manželství, léčí melancholii a chrání před uhranutím. Egypťané ho věnovali Blížencům a Panně, středověcí astrologové Rybám.

serpentin
(hadí kámen) byl používán jako ochrana proti hadímu uštknutí i jako účinný protijed.

smaragd
prý ostří vtip, umožňuje vidět budoucnost, léčí řadu nemocí, jako zimnici, malomocenství, a usnadňuje porod. V Indii chránil smaragd před mocí zlých duchů. V Babylóně jej přiřkli znamení Raka, Řekové, Byzantinci a středověcí astrologové pak Býku.

topaz
chrání proti falši, mírní rozpory, získává ženám krásu a mužům rozum. Zabraňuje zlým vášním a léčí šílenství. Řekové jej přiřkli Váhám, v Babylónii patřil Štíru. Toho se přidrželi i středověcí astrologové.

turmalín
byl v pověrách opomíjen, i když byl velmi oblíbeným ozdobným kamenem. Astrologové jej v Byzanci přisoudili znamení Vah.

tyrkys
pro příjemnou modrozelenou barvu byl pokládán za lék očních chorob. V Orientě je pokládán za šťastný kámen a je tam velice oblíben.

Co dodat na závěr. Škoda, že zde uvedené vlatnosti jsou pouze pověry, které patřily ke své době. Pro jejich neúspěšné působení byli pak lidé nuceni k přemýšlení a k vysvětlování jevů jinými, přirozenějšími a pravdivějšími cestami. Jednu vlastnost však mají všechny tyto kameny skutečnou. Při pohledu na jejich přirozenou krásu nám všem zahřejí duši a to rozhodně není málo.